back to top
Ana SayfaKriptoİndikatörİndikatör: Pivot Noktaları Standart

İndikatör: Pivot Noktaları Standart

Pivot noktaları indikatörü ile kolay bir şekilde destek ve direnç noktaları hakkında fikir edinebilirsiniz. Aşağıdaki görselde kırmızı çizgiler direnç (r), yeşiller ise destek (s) ve ortadaki mavi çizgi (p) ise pivot noktasıdır.

İlk dikkate almamız gereken değer Pivot (p) çizgisidir. Analizini yaptığımız hisse veya kripto paranın fiyatı pivot noktasının üzerindeyse fiyatın yukarı, altındaysa fiyatın aşağı gideceği düşünülmektedir. Yani fiyatın pivot noktasını yukarı veya aşağı kesmesi bir işaret olarak kabul edilebilir.

Aynı zamanda geçmiş verileri kullanarak otomatik olarak destek ve dirençleri kendisi belirliyor.

Pivot Noktaları İndikatörü

Hesaplama

Göstergenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde hesaplanır. OPENcurr, OPENprev, HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev gereklidir. Gösterge çözünürlüğü, Pivot Zaman Aralığı girişiyle ayarlanır. Pivotlar Zaman Aralığı AUTO (varsayılan değer) olarak ayarlanmışsa, artırılmış çözünürlük analizi algoritma tarafından gereklidir:


Kaynak kodu:


//@version=5
indicator("Pivot Points Standard", "Pivots", overlay=true, max_lines_count=500, max_labels_count=500)

AUTO = "Auto"
DAILY = "Daily"
WEEKLY = "Weekly"
MONTHLY = "Monthly"
QUARTERLY = "Quarterly"
YEARLY = "Yearly"
BIYEARLY = "Biyearly"
TRIYEARLY = "Triyearly"
QUINQUENNIALLY = "Quinquennially"
DECENNIALLY = "Decennially"

TRADITIONAL = "Traditional"
FIBONACCI = "Fibonacci"
WOODIE = "Woodie"
CLASSIC = "Classic"
DM = "DM"
CAMARILLA = "Camarilla"

kind = input.string(title="Type", defval="Traditional", options=[TRADITIONAL, FIBONACCI, WOODIE, CLASSIC, DM, CAMARILLA])
pivot_time_frame = input.string(title="Pivots Timeframe", defval=AUTO, options=[AUTO, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTERLY, YEARLY, BIYEARLY, TRIYEARLY, QUINQUENNIALLY, DECENNIALLY])
look_back = input.int(title="Number of Pivots Back", defval=15, minval=1, maxval=5000)
is_daily_based = input.bool(title="Use Daily-based Values", defval=true, tooltip="When this option is unchecked, Pivot Points will use intraday data while calculating on intraday charts. If Extended Hours are displayed on the chart, they will be taken into account during the pivot level calculation. If intraday OHLC values are different from daily-based values (normal for stocks), the pivot levels will also differ.")
show_labels = input.bool(title="Show Labels", defval=true, group="labels")
show_prices = input.bool(title="Show Prices", defval=true, group="labels")
position_labels = input.string("Left", "Labels Position", options=["Left", "Right"], group="labels")
line_width = input.int(title="Line Width", defval=1, minval=1, maxval=100, group="levels")

var DEF_COLOR = #FB8C00
var arr_time = array.new_int()
var p = array.new_float()
p_color = input.color(DEF_COLOR, "P‏ ‏ ‏", inline="P", group="levels")
p_show = input.bool(true, "", inline="P", group="levels")
var r1 = array.new_float()
var s1 = array.new_float()
s1_color = input.color(DEF_COLOR, "S1", inline="S1/R1" , group="levels")
s1_show = input.bool(true, "", inline="S1/R1", group="levels")
r1_color = input.color(DEF_COLOR, "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏R1", inline="S1/R1", group="levels")
r1_show = input.bool(true, "", inline="S1/R1", group="levels")
var r2 = array.new_float()
var s2 = array.new_float()
s2_color = input.color(DEF_COLOR, "S2", inline="S2/R2", group="levels")
s2_show = input.bool(true, "", inline="S2/R2", group="levels")
r2_color = input.color(DEF_COLOR, "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏R2", inline="S2/R2", group="levels")
r2_show = input.bool(true, "", inline="S2/R2", group="levels")
var r3 = array.new_float()
var s3 = array.new_float()
s3_color = input.color(DEF_COLOR, "S3", inline="S3/R3", group="levels")
s3_show = input.bool(true, "", inline="S3/R3", group="levels")
r3_color = input.color(DEF_COLOR, "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏R3", inline="S3/R3", group="levels")
r3_show = input.bool(true, "", inline="S3/R3", group="levels")
var r4 = array.new_float()
var s4 = array.new_float()
s4_color = input.color(DEF_COLOR, "S4", inline="S4/R4", group="levels")
s4_show = input.bool(true, "", inline="S4/R4", group="levels")
r4_color = input.color(DEF_COLOR, "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏R4", inline="S4/R4", group="levels")
r4_show = input.bool(true, "", inline="S4/R4", group="levels")
var r5 = array.new_float()
var s5 = array.new_float()
s5_color = input.color(DEF_COLOR, "S5", inline="S5/R5", group="levels")
s5_show = input.bool(true, "", inline="S5/R5", group="levels")
r5_color = input.color(DEF_COLOR, "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏R5", inline="S5/R5", group="levels")
r5_show = input.bool(true, "", inline="S5/R5", group="levels")
pivotX_open = float(na)
pivotX_open := nz(pivotX_open[1], open)
pivotX_high = float(na)
pivotX_high := nz(pivotX_high[1], high)
pivotX_low = float(na)
pivotX_low := nz(pivotX_low[1], low)
pivotX_prev_open = float(na)
pivotX_prev_open := nz(pivotX_prev_open[1])
pivotX_prev_high = float(na)
pivotX_prev_high := nz(pivotX_prev_high[1])
pivotX_prev_low = float(na)
pivotX_prev_low := nz(pivotX_prev_low[1])
pivotX_prev_close = float(na)
pivotX_prev_close := nz(pivotX_prev_close[1])

get_pivot_resolution() =>
  resolution = "M"
  if pivot_time_frame == AUTO
    if timeframe.isintraday
      resolution := timeframe.multiplier <= 15 ? "D" : "W"
    else if timeframe.isweekly or timeframe.ismonthly
      resolution := "12M"
  else if pivot_time_frame == DAILY
    resolution := "D"
  else if pivot_time_frame == WEEKLY
    resolution := "W"
  else if pivot_time_frame == MONTHLY
    resolution := "M"
  else if pivot_time_frame == QUARTERLY
    resolution := "3M"
  else if pivot_time_frame == YEARLY or pivot_time_frame == BIYEARLY or pivot_time_frame == TRIYEARLY or pivot_time_frame == QUINQUENNIALLY or pivot_time_frame == DECENNIALLY
    resolution := "12M"
  resolution

var lines = array.new_line()
var labels = array.new_label()

draw_line(i, pivot, col) =>
  if array.size(arr_time) > 1
    array.push(lines, line.new(array.get(arr_time, i), array.get(pivot, i), array.get(arr_time, i + 1), array.get(pivot, i), color=col, xloc=xloc.bar_time, width=line_width))

draw_label(i, y, txt, txt_color) =>
  if (show_labels or show_prices) and not na(y)
    display_text = (show_labels ? txt : "") + (show_prices ? str.format(" ({0})", math.round_to_mintick(y)) : "")
    label_style = position_labels == "Left" ? label.style_label_right : label.style_label_left
    x = position_labels == "Left" ? array.get(arr_time, i) : array.get(arr_time, i + 1)
    array.push(labels, label.new(x = x, y=y, text=display_text, textcolor=txt_color, style=label_style, color=#00000000, xloc=xloc.bar_time))

traditional() =>
  pivotX_Median = (pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close) / 3
  array.push(p, pivotX_Median)
  array.push(r1, pivotX_Median * 2 - pivotX_prev_low)
  array.push(s1, pivotX_Median * 2 - pivotX_prev_high)
  array.push(r2, pivotX_Median + 1 * (pivotX_prev_high - pivotX_prev_low))
  array.push(s2, pivotX_Median - 1 * (pivotX_prev_high - pivotX_prev_low))
  array.push(r3, pivotX_Median * 2 + (pivotX_prev_high - 2 * pivotX_prev_low))
  array.push(s3, pivotX_Median * 2 - (2 * pivotX_prev_high - pivotX_prev_low))
  array.push(r4, pivotX_Median * 3 + (pivotX_prev_high - 3 * pivotX_prev_low))
  array.push(s4, pivotX_Median * 3 - (3 * pivotX_prev_high - pivotX_prev_low))
  array.push(r5, pivotX_Median * 4 + (pivotX_prev_high - 4 * pivotX_prev_low))
  array.push(s5, pivotX_Median * 4 - (4 * pivotX_prev_high - pivotX_prev_low))

fibonacci() =>
  pivotX_Median = (pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close) / 3
  pivot_range = pivotX_prev_high - pivotX_prev_low
  array.push(p, pivotX_Median)
  array.push(r1, pivotX_Median + 0.382 * pivot_range)
  array.push(s1, pivotX_Median - 0.382 * pivot_range)
  array.push(r2, pivotX_Median + 0.618 * pivot_range)
  array.push(s2, pivotX_Median - 0.618 * pivot_range)
  array.push(r3, pivotX_Median + 1 * pivot_range)
  array.push(s3, pivotX_Median - 1 * pivot_range)

woodie() =>
  pivotX_Woodie_Median = (pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_open * 2)/4
  pivot_range = pivotX_prev_high - pivotX_prev_low
  array.push(p, pivotX_Woodie_Median)
  array.push(r1, pivotX_Woodie_Median * 2 - pivotX_prev_low)
  array.push(s1, pivotX_Woodie_Median * 2 - pivotX_prev_high)
  array.push(r2, pivotX_Woodie_Median + 1 * pivot_range)
  array.push(s2, pivotX_Woodie_Median - 1 * pivot_range)

  pivot_point_r3 = pivotX_prev_high + 2 * (pivotX_Woodie_Median - pivotX_prev_low)
  pivot_point_s3 = pivotX_prev_low - 2 * (pivotX_prev_high - pivotX_Woodie_Median)
  array.push(r3, pivot_point_r3)
  array.push(s3, pivot_point_s3)
  array.push(r4, pivot_point_r3 + pivot_range)
  array.push(s4, pivot_point_s3 - pivot_range)

classic() =>
  pivotX_Median = (pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close)/3
  pivot_range = pivotX_prev_high - pivotX_prev_low
  array.push(p, pivotX_Median)
  array.push(r1, pivotX_Median * 2 - pivotX_prev_low)
  array.push(s1, pivotX_Median * 2 - pivotX_prev_high)
  array.push(r2, pivotX_Median + 1 * pivot_range)
  array.push(s2, pivotX_Median - 1 * pivot_range)
  array.push(r3, pivotX_Median + 2 * pivot_range)
  array.push(s3, pivotX_Median - 2 * pivot_range)
  array.push(r4, pivotX_Median + 3 * pivot_range)
  array.push(s4, pivotX_Median - 3 * pivot_range)

dm() =>
  pivotX_DM_X = pivotX_prev_high + pivotX_prev_low * 2 + pivotX_prev_close
  if pivotX_prev_close == pivotX_prev_open
    pivotX_DM_X := pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close * 2
  if pivotX_prev_close > pivotX_prev_open
    pivotX_DM_X := pivotX_prev_high * 2 + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close
  array.push(p, pivotX_DM_X / 4)
  array.push(r1, pivotX_DM_X / 2 - pivotX_prev_low)
  array.push(s1, pivotX_DM_X / 2 - pivotX_prev_high)

camarilla() =>
  pivotX_Median = (pivotX_prev_high + pivotX_prev_low + pivotX_prev_close) / 3
  pivot_range = pivotX_prev_high - pivotX_prev_low
  array.push(p, pivotX_Median)
  array.push(r1, pivotX_prev_close + pivot_range * 1.1 / 12.0)
  array.push(s1, pivotX_prev_close - pivot_range * 1.1 / 12.0)
  array.push(r2, pivotX_prev_close + pivot_range * 1.1 / 6.0)
  array.push(s2, pivotX_prev_close - pivot_range * 1.1 / 6.0)
  array.push(r3, pivotX_prev_close + pivot_range * 1.1 / 4.0)
  array.push(s3, pivotX_prev_close - pivot_range * 1.1 / 4.0)
  array.push(r4, pivotX_prev_close + pivot_range * 1.1 / 2.0)
  array.push(s4, pivotX_prev_close - pivot_range * 1.1 / 2.0)
  r5_val = pivotX_prev_high / pivotX_prev_low * pivotX_prev_close
	array.push(r5, r5_val)
	array.push(s5, 2 * pivotX_prev_close - r5_val)

calc_pivot() =>
  if kind == TRADITIONAL
    traditional()
  else if kind == FIBONACCI
    fibonacci()
  else if kind == WOODIE
    woodie()
  else if kind == CLASSIC
    classic()
  else if kind == DM
    dm()
  else if kind == CAMARILLA
    camarilla()

resolution = get_pivot_resolution()

SIMPLE_DIVISOR = -1
custom_years_divisor = switch pivot_time_frame
	BIYEARLY => 2
	TRIYEARLY => 3
	QUINQUENNIALLY => 5
	DECENNIALLY => 10
	=> SIMPLE_DIVISOR

calc_high(prev, curr) =>
  if na(prev) or na(curr)
    nz(prev, nz(curr, na))
  else
    math.max(prev, curr)
  
calc_low(prev, curr) =>
  if not na(prev) and not na(curr)
    math.min(prev, curr)
  else
    nz(prev, nz(curr, na))

calc_OHLC_for_pivot(custom_years_divisor) =>
  if custom_years_divisor == SIMPLE_DIVISOR 
    [open, high, low, close, open[1], high[1], low[1], close[1], time[1], time_close]
  else
    var prev_sec_open = float(na)
    var prev_sec_high = float(na)
    var prev_sec_low = float(na)
    var prev_sec_close = float(na)
    var prev_sec_time = int(na)
    var curr_sec_open = float(na)
    var curr_sec_high = float(na)
    var curr_sec_low = float(na)
    var curr_sec_close = float(na)
    if year(time_close) % custom_years_divisor == 0
    	curr_sec_open := open
			curr_sec_high := high
			curr_sec_low := low
			curr_sec_close := close
      prev_sec_high := high[1]
      prev_sec_low := low[1]
      prev_sec_close := close[1]
      prev_sec_time := time[1]
      for i = 2 to custom_years_divisor
        prev_sec_open := nz(open[i], prev_sec_open)
        prev_sec_high := calc_high(prev_sec_high, high[i])
        prev_sec_low := calc_low(prev_sec_low, low[i])
        prev_sec_time := nz(time[i], prev_sec_time)
    [curr_sec_open, curr_sec_high, curr_sec_low, curr_sec_close, prev_sec_open, prev_sec_high, prev_sec_low, prev_sec_close, prev_sec_time, time_close]

[sec_open, sec_high, sec_low, sec_close, prev_sec_open, prev_sec_high, prev_sec_low, prev_sec_close, prev_sec_time, sec_time] = request.security(syminfo.tickerid, resolution, calc_OHLC_for_pivot(custom_years_divisor), lookahead = barmerge.lookahead_on)
sec_open_gaps_on = request.security(syminfo.tickerid, resolution, open, gaps = barmerge.gaps_on, lookahead = barmerge.lookahead_on)

is_change_years = custom_years_divisor > 0 and ta.change(time(resolution)) and year(time_close) % custom_years_divisor == 0

var is_change = false
var uses_current_bar = timeframe.isintraday and kind == WOODIE
var change_time = int(na)
is_time_change = (ta.change(time(resolution)) and custom_years_divisor == SIMPLE_DIVISOR) or is_change_years
if is_time_change
  change_time := time

var start_time = time
var was_last_premarket = false
var start_calculate_in_premarket = false

is_last_premarket = barstate.islast and session.ispremarket and time_close > sec_time and not was_last_premarket

if is_last_premarket
  was_last_premarket := true
  start_calculate_in_premarket := true
if session.ismarket
  was_last_premarket := false
  
without_time_change = barstate.islast and array.size(arr_time) == 0
is_can_calc_pivot = (not uses_current_bar and is_time_change and session.ismarket) or (ta.change(sec_open) and not start_calculate_in_premarket) or is_last_premarket or (uses_current_bar and not na(sec_open_gaps_on)) or without_time_change
enough_bars_for_calculate = prev_sec_time >= start_time or is_daily_based

if is_can_calc_pivot and enough_bars_for_calculate 
  if array.size(arr_time) == 0 and is_daily_based
    pivotX_prev_open := prev_sec_open[1]
    pivotX_prev_high := prev_sec_high[1]
    pivotX_prev_low := prev_sec_low[1]
    pivotX_prev_close := prev_sec_close[1]
    pivotX_open := sec_open[1]
    pivotX_high := sec_high[1]
    pivotX_low := sec_low[1]
    array.push(arr_time, start_time)
    calc_pivot()
  
  if is_daily_based
  	if is_last_premarket
      pivotX_prev_open := sec_open
      pivotX_prev_high := sec_high
      pivotX_prev_low := sec_low
      pivotX_prev_close := sec_close
      pivotX_open := open
      pivotX_high := high
      pivotX_low := low
    else
			pivotX_prev_open := prev_sec_open
			pivotX_prev_high := prev_sec_high
			pivotX_prev_low := prev_sec_low
			pivotX_prev_close := prev_sec_close
			pivotX_open := sec_open
			pivotX_high := sec_high
			pivotX_low := sec_low
  else
    pivotX_prev_high := pivotX_high
    pivotX_prev_low := pivotX_low
    pivotX_prev_open := pivotX_open
    pivotX_prev_close := close[1]
    pivotX_open := open
    pivotX_high := high
    pivotX_low := low

  if barstate.islast and not is_change and array.size(arr_time) > 0 and not without_time_change
    array.set(arr_time, array.size(arr_time) - 1, change_time)
  else if without_time_change
    array.push(arr_time, start_time)
  else
    array.push(arr_time, nz(change_time, time))

  calc_pivot()

  if array.size(arr_time) > look_back
    if array.size(arr_time) > 0
      array.shift(arr_time)
    if array.size(p) > 0 and p_show
      array.shift(p)
    if array.size(r1) > 0 and r1_show
      array.shift(r1)
    if array.size(s1) > 0 and s1_show
      array.shift(s1)
    if array.size(r2) > 0 and r2_show
      array.shift(r2)
    if array.size(s2) > 0 and s2_show
      array.shift(s2)
    if array.size(r3) > 0 and r3_show
      array.shift(r3)
    if array.size(s3) > 0 and s3_show
      array.shift(s3)
    if array.size(r4) > 0 and r4_show
      array.shift(r4)
    if array.size(s4) > 0 and s4_show
      array.shift(s4)
    if array.size(r5) > 0 and r5_show
      array.shift(r5)
    if array.size(s5) > 0 and s5_show
      array.shift(s5)
  is_change := true
else if not is_daily_based
  pivotX_high := math.max(pivotX_high, high)
  pivotX_low := math.min(pivotX_low, low)

if barstate.islast and not is_daily_based and array.size(arr_time) == 0 
  runtime.error("Not enough intraday data to calculate Pivot Points. Lower the Pivots Timeframe or turn on the 'Use Daily-based Values' option in the indicator settings.")

if barstate.islast and array.size(arr_time) > 0 and is_change
  is_change := false
  if custom_years_divisor > 0
    last_pivot_time = array.get(arr_time, array.size(arr_time) - 1)
    pivot_timeframe = str.tostring(12 * custom_years_divisor) + "M"
    estimate_pivot_time = last_pivot_time + timeframe.in_seconds(pivot_timeframe) * 1000
    array.push(arr_time, estimate_pivot_time)
  else
    array.push(arr_time, time_close(resolution))

  for i = 0 to array.size(lines) - 1
    if array.size(lines) > 0
      line.delete(array.shift(lines))
    if array.size(labels) > 0
      label.delete(array.shift(labels))

  for i = 0 to array.size(arr_time) - 2
    if array.size(p) > 0 and p_show
      draw_line(i, p, p_color)
      draw_label(i, array.get(p, i), "P", p_color)
    if array.size(r1) > 0 and r1_show
      draw_line(i, r1, r1_color)
      draw_label(i, array.get(r1, i), "R1", r1_color)
    if array.size(s1) > 0 and s1_show
      draw_line(i, s1, s1_color)
      draw_label(i, array.get(s1, i), "S1", s1_color)
    if array.size(r2) > 0 and r2_show
      draw_line(i, r2, r2_color)
      draw_label(i, array.get(r2, i), "R2", r2_color)
    if array.size(s2) > 0 and s2_show
      draw_line(i, s2, s2_color)
      draw_label(i, array.get(s2, i), "S2", s2_color)
    if array.size(r3) > 0 and r3_show
      draw_line(i, r3, r3_color)
      draw_label(i, array.get(r3, i), "R3", r3_color)
    if array.size(s3) > 0 and s3_show
      draw_line(i, s3, s3_color)
      draw_label(i, array.get(s3, i), "S3", s3_color)
    if array.size(r4) > 0 and r4_show
      draw_line(i, r4, r4_color)
      draw_label(i, array.get(r4, i), "R4", r4_color)
    if array.size(s4) > 0 and s4_show
      draw_line(i, s4, s4_color)
      draw_label(i, array.get(s4, i), "S4", s4_color)
    if array.size(r5) > 0 and r5_show
      draw_line(i, r5, r5_color)
      draw_label(i, array.get(r5, i), "R5", r5_color)
    if array.size(s5) > 0 and s5_show
      draw_line(i, s5, s5_color)
      draw_label(i, array.get(s5, i), "S5", s5_color)
Orhan
Orhanhttp://wphub.com.tr
#YapayZeka #WordPress #Güvenlik #SEO
Hazır haber blog sitesi
- reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Yayınlar

DeFi Kripto Paraları Neden Önemli?

DeFi Nedir ve Nasıl İşler? DeFi, "merkezi olmayan finans" teriminin kısaltmasıdır. Geleneksel finans sisteminden bağımsız olarak işleyen finansal hizmetleri ifade eder. DeFi, blok zinciri teknolojisi...

$POND Coin, it’s a candidate to be the worst cryptocurrency of all time!

Cryptocurrencies have gained immense popularity in recent years, with thousands of digital currencies entering the market. While some have revolutionized industries and generated substantial...

$POND/USDT Günlükteki Destek ve Direnç Seviyesi (5 Mart)

Bu grafikte 1 günlüğe göre $PONDUSDT'nin temel Destek ve Direnç bölgeleri belirlenmiştir. Şu an ki fiyat pivot değerinin altında görünüyor günlükte, bu durum henüz alım için gerekli...

İndikatör: Pivot Noktaları Yüksek Düşük

Pivot Noktaları Yüksek Düşük indikatörü nedir? Pivot Noktaları Yüksek Düşük göstergesi (indikatörü), piyasa fiyatındaki potansiyel değişiklikleri ve ters dönüşleri belirlemek ve tahmin etmek için kullanılır. Başlıkta...

Okumaya Devam Edin